Үндсэн агуулга руу шилжих

Сайтын бодлого


Хураангуй

Манай сайтын бодлого нь бидний үйлчилгээний хязгаар, ёс зүйн дүрмийг тайлбарладаг.

Дэлгэрэнгүй

Энэхүү сайтын бодлогыг зөвшөөрснөөр та дараах зүйлсийг ойлгож, зөвшөөрч байгаагаа хүлээн зөвшөөрч байна.

Үйлчилгээний хязгаарлалт

Ямар нэгэн баталгаа, зөвшөөрөл илэрхийлсэн, нууцалсан зүйл байхгүй.

Бид танд эрүүл мэнд болон бусад чиглэлээр онлайнаар суралцахад тань туслах зорилгоор сургалтуудыг үнэ төлбөргүй болон төлбөртэйгээр хүргэж байна.

eMed сайтын мэдээлэл нь байнгын биш бөгөөд энэ сайт нь сургалт бүрэн дууссаны дараа сургалтыг хааж болох ба эрх бүхий хэрэглэгчийн хүсэлтээр устгах болможтой. Эрх бүхий хэрэглэгчийн үйлдэлээс хамаарч мэдээлэл алдагдсан тохиолдолд бид хариуцлага хүлээхгүй.

Та хэрэгтэй мэдээллээ хадгалахын тулд боломжтой агуулгыг татаж авахыг зөвлөж байна.

Ёс зүйн дүрэм

Энэхүү сайт дээр оролцогчид хариуцлагатай ажиллаж, бусад хэрэглэгчдэд хүндэтгэлтэй хандах ёстой. 

Тухайлбал:

 - Зөвхөн хэлэлцүүлгийн форум болон бусад хэсэгт хамааралтай контентыг нийтлэх.
 - Холбоо хамааралгүй зар сурталчилгаа, спам нийтлэхгүй байх.
 - Бусад хэрэглэгчдийг дарамтлахгүй байх.
 - 13-аас доош насны хүмүүст тохиромжгүй материал байршуулах, нийтлэхгүй байх.
 - Тухайн хэсэгт хязгаараас давсан файл байршуулахгүй байх.
 - Зохиогчийн эрхгүй аливаа зүйлийг байршуулахгүй байх.
 - Бид зохисгүй гэж үзсэн аливаа контентыг устгах болно. Спам илгээгч эсвэл манай ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн хэвээр байгаа хэн нэгний бүртгэл хаагдах болно. Спам болон бусад сайтын бодлогын асуудлыг мэдээлэхийн тулд Холбоо барих маягтыг ашиглана уу.