Үндсэн агуулга руу шилжих

Сургалтын системд шинээр бүртгүүлэх заавар

Системд бүртгүүлснээр та манай сайтаас хичээл үзэх боломжтой болно.

Шинэ хэрэглэгчээр бүртгүүлэхийн тулд дараах алхамын дагуу хийнэ.

1. Сайтын үндсэн хуудасны баруун дээд хэсэгт байрлах Нэвтрэх/Бүртгүүлэх эсвэл https://emed.mn/login холбоос руу орно.

2. Нэвтрэх хуудасны доод хэсэгт байрлах Бүртгүүлэх товч дарж орох эсвэл https://emed.mn/login/signup.php холбоос руу орно.

3. Сайтын болон нууцлалын бодлоготой уншиж танилцан, дараагийн дарж, зөвшөөрч байна гэдгийг чеклэж, дараагийн дарна.

4. Шинэ хэрэглэгч цонхонд гарч ирэх талбарт өгөгдсөн утгуудыг бөглөж Бүртгүүлэх товч дээр дарна.

5. Бүртгүүлсэн и-мэйл хаягт хэрэглэгчийн эрхийг баталгаажуулах холбоос линк очно.

6. Имэйл хаягт ирсэн линк дээр дарж орно, дараагийн удаа бүртгүүлсэн имэйл, нууц үгийг ашиглан нэвтэрнэ.